เอ็กซ์ตร้าโฮม เรียลเอสเตท ได้รับเชิญเข้าร่วมทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อยกระดับอาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI (องค์กรมหาชน) สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ในระดับ 3, 4, 5 

ณ ศูนย์ทดสอบ(CB)สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 24/6/2565